Türkiye "Boya ve Hammadde Sanayi" sinin bölgesel ve stratejik gelişimine yönelik; yeni üretim ve yatırım hedefleri doğrultusunda mesleki ve sektörel çalışmalarını sürdürmekte olan Bosad (Boya Sanayicileri Derneği), ulusal ve uluslararası sektörel kurum ve kuruluşların katkılarıyla...

 
 
Ana Sponsor
 
Sponsor
 
 
Düzenleyen
Katkılarıyla
Fuar Organizatörü
 
 
 
 
 
Medya Partnerleri